Fractie


fractie

Naam:  Drs. Jan van Groos
Functie:  Wethouder
Contact:  jvangroos@waalwijk.christenunie.nl
Meer informatie:

 

Naam:  Dhr. Willem van Veelen
Functie:  Fractievoorzitter
Contact:  wvanveelen@waalwijk.christenunie.nl
Meer informatie:

 

Naam:  Dhr. Kees Honcoop
Functie:  Raadslid
Contact:  khoncoop@waalwijk.christenunie.nl
Meer informatie:

steunfractie

Steunfractieleden zijn geen lid van de raad maar ondersteunen de fractie bij de voorbereiding op de raadsvergaderingen. De vergaderingen van de steunfractie zijn openbaar en kunnen dus door iedereen worden bijgewoond. Deze vergaderingen worden gehouden in Zorgcentrum Elzenhoven, kijk in de agenda voor de data. 

Naam:  Mw. Anne de Bruijn - van Helden
Functie:  Steunfractielid
Contact:  adebruijn@waalwijk.christenunie.nl
Meer informatie:

 

FOTO Naam:  Sjany Baroech- Metz
Functie:  Steunfractielid
Contact:  
Meer informatie:

 

FOTO Naam: Vacature, voor meer informatie  stuurt u een
Functie:  email naar:
Contact:  vacature@waalwijk.christenunie.nl
Meer informatie:

commissielid

Commissieleden zijn geen lid van de raad maar ondersteunen de fracties bij de voorbereiding op de raadsvergaderingen. Zij kunnen zitting hiertoe nemen in een cluster.

Naam:
Functie:
Contact:  
Meer informatie:

 

U kunt contact opnemen met de hele fractie via fractie@waalwijk.christeunie.nl (let op het emailbericht wordt bij alle fractieleden bezorgd)

Met de steunfractie neemt u contact op via steunfractie@waalwijk.christenunie.nl (let op het emailbericht wordt bij alle steunfractieleden bezorgd)